شرکای تجاری بین الملل

منتشر شده در شنبه, 08 تیر 1392 10:34
بازدید: ۷۲۳۲

 شرکت یاقوت پترو مفتخر است تا با معتبرترین و مطرح ترین فعالان حوزه صنایع پتروشیمی دنیا همکاری نزدیک داشته و با بهره گیری از ارتباطات بین المللی خود، ضمن انجام پروژه های داخلی و خارجی در خاورمیانه توانسته است گامهای مثمر ثمری در راستای خودکفایی و پیشرفت ایران اسلامی بردارد.

 

 
t_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo01.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo02.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo03.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo04.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo05.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo06.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo07.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo08.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo09.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo10.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo11.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo12.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo13.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo14.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo15.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo16.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo17.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo18.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo19.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo20.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo21.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo22.jpgt_50_50_16777215_00_cache_homa_thumb_cc_100_100_000000_fill_images_shoraka_logo23.jpg