یاقوت پترو

چهارمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو برگزار شد

در دهه اخیر ایران شاهد جهش چشم گیر کمی و کیفی در بخش های مختلف اقتصاد بویژه در صنایع نفت و نیرو بوده است، ظهور شرکت های سازنده تجهیزات، پیمانکاران پروژه های عظیم، ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی و دیگر شرکت ها با مدیریت ایرانی، همچنین مناسبات گسترده تر با شرکت های بین المللی باعث تغییر و تحولات مختلف و به دست آمدن نتایج پر ثمر بوده است.
تلاش جهت بومی سازی فن آوری ها، توانمندسازی نیروهای انسانی، تاکید بیشتر بر تحقیق و توسعه در سازمان های ایرانی و بهبود فرآیندهای مدیریتی عمده ترین نتایج حاصله از وضعیت جدید می باشد. صنایع نفت و نیرو با توجه به حجم گسترده پروژه ها و نیاز به تمرکز منابع مالی، مدیریتی، فن آوری و غیره همواره از بخشهای پیشرو در اقتصاد ایران به خصوص در دهه اخیر بوده اند.
تجهیزات دوار به عنوان یکی از اجزای اصلی صنایع نفت و نیرو شاهد تجربه جدید حضور گسترده شرکت های ایرانی در بخش های مختلف طراحی و ساخت، نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات و ارائه خدمات بوده است.
لزوم گردهمایی بخش های کارفرمایی، پیمانکاری، سازندگان، محافل دانشگاهی و پژوهشی و دیگر دست اندرکاران این صنعت بزرگ در حال حاضر در سطح صنایع نفت و نیرو کاملاً مشهود است. برگزار کنندگان کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو به دنبال بررسی وضعیت حاضر، پیشرفت ها و تحولات به دست آمده و چشم انداز پیش روی این صنعت مدرن می باشند.


اهداف برگزاری کنفرانس
شناسایی فرصت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه صنعت تجهیزات دوار.
تبادل دستاوردهای جدید میان مدیران و متخصصین صنعت تجهیزات دوار.
بررسی چالش های صنعت تجهیزات دوار در جامعه صنعتی و علمی کشور
آشنایی با آخرین دستاوردهای فنی و تکنولوژیک رشته‌های مرتبط با تجهیزات دوار .
بررسی توانمندی شرکت‌های سازنده داخلی در صنعت تجهیزات دوار.


محورهای کنفرانس
مدیریت تجهیزات دوار
مدیریت راهبردی و یکپارچه تجهیزات دوار
انتخاب تجهیزات دوار
اقتصاد مهندسی تجهیزات دوار
مدیریت مصرف و بهره وری انرژی
مدیریت دانش در صنعت تجهیزات دوار
آموزش و راهبری نیروی انسانی
مدیریت ریسک در تجهیزات دوار
پیاده سازی استانداردها و نقش نهاد های مرجع
مدیریت HSEدر تجهیزات دوار
ظرفیت ها و فرصت های برون سپاری
طراحی و ساخت
طراحی و تحلیل عددی تجهیزات دوار تراکم ناپذیر (پمپ، فن و دمنده و …)
طراحی و تحلیل عددی تجهیزات دوار تراکم پذیر (توربین گاز، توربین بخار، کمپرسور و …)
طراحی و تحلیل الکتریکی و مکانیکی ژنراتور و موتور الکتریکی
استانداردها، روش ها و فناوری های ساخت تجهیزات و قطعات
جریان های گذرا و اثرات متقابل (استال، سرج، اثر متقابل روتور و استاتور، کاویتاسیون و …)
کنترل جریان فعال و غیر فعال
بازسازی و بهینه سازی تجهیزات دوار
نصب تجهیزات دوار
چالش ها و راهکارهای نصب و تنظیم
سازه ها و زیر ساخت های نصب
فناوری ها و راهکارهای جایگاه یابی
مشکلات عدم انطباق محوری
تجهیزات اندازه گیری و تنظیم نصب
راه اندازی و بهره برداری
پیش راه اندازی
راهکارهای پیش راه اندازی
راه اندازی آزمایشی و عملیاتی
بهره برداری بهینه تجهیزات دوار
اندازه گیری مولفه های عملکردی تجهیزات دوار
بازرسی و تست
روش های بازرسی فنی در مراحل تولید، حمل، نصب، پیش راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و بهینه سازی
تجهیزات نوین بازرسی و تست
تحلیل خطر و روش های بازدارنده در تامین ایمنی
روش های بازرسی غیر مخرب (NDT)
نگهداری و تعمیرات (نت)
مدیریت راهبردی و اجرایی نگهداری و تعمیرات
تشخیص، آشکار سازی و پیش بینی عیوب
توسعه منابع انسانی در نگهداری و تعمیرات
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
فنون پیش‌بینانه و پیش اقدام
راهبردها و راهکارهای جامع پایش وضعیت
آنالیز ارتعاشات، روغن، ترموگرافی، پایش صوت، جریان الکتریکی و تشخیص خوردگی
روش های روغن کاری و خنک کاری تجهیزات دوار
نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان (RCM)
اثرRCM در چرخه عمر تجهیزات دوار
کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون
طراحی کنترل (خطی، غیرخطی، بهینه، وفقی، مقاوم، هوشمند، فازی، شبکه عصبی و…)
بسترهای صنعتی اتوماسیون
مانیتورینگ صنعتی، ابزار دقیق و شبکه های سنسوری
فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت تجهیزات دوار
قابلیت اطمینان
پیش بینی و مدل سازی قابلیت اطمینان
روش های کمی، کیفی و بهینه سازی قابلیت اطمینان
فاکتورهای انسانی و قابلیت اطمینان
تست های قابلیت اطمینان