یاقوت پترو

از سوی انجمن روابط عمومی ایران اعلام شد:

 

برگزیده شدن پرتال علمی-خبری-تحلیلی یاقوت رویان و اقمار آن بعنوان سایت برتر حوزه دارویی و سلامت کشور